Formulier voor Herroeping.

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan

Het retour adres staat op uw factuur.

Goudenschatkist.
Bosweg 3/59
9467 PN Anloo.
sieradengoudenschatkist@gmail.com 

TEL: +31 (0)6 28411093 

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) : — Bestelnummer :

 

 

 

 

 

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

 

 

 

— Naam/Namen consument(en)

 

 

 

 

— Adres consument(en) :

 

 

 

 

 

— IBAN Rekeningnummer:

 

 

 

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY):

 

 

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.